Despre noi

Cine suntem?

Suntem un grup de parteneri publici (11 UAT-uri din județele Cluj și Bihor: Gilău, Mărișel, Beliș, Mărgău, Râșca, Călățele, Sâncraiu, Săcuieu, Poieni, Bulz, Bratca) și privați din domeniul turismului și acvaculturii (13 firme și asociații) care au obținut o finanțare pentru constituirea unei Asociații de tip FLAG (Fishing Local Action Group – Grup Local de Acțiune pentru Pescuit) și redactarea unei strategii de dezvoltare cu scopul atragerii de investiții de fonduri FEPAM, din fonduri UE. Scopul investițiilor este dezvoltarea sectorului economic de acvacultură și pescuit, precum și a unor domenii conexe (turism pescăresc, restaurante cu specific etc.).

Cui ne adresăm?

 • Investitori privați sau publici din domeniul acvaculturii
 • Potențiali investitori care doresc să dezvolte activități în domeniu
 • Investitori din domeniul turistic, interesați de dezvoltarea de activități conexe din domeniul pescuitului sau pisciculturii
 • Asociații de pescari sportivi
 • Asociații ecologiste
 • Specialiști din domeniul piscicol
 • Reprezentanți ai autorităților publice din zonă

Obiective pe termen scurt

 • Consultarea tuturor factorilor relevanți în legătură cu punctele tari și punctele slabe ale zonei de pescuit și acvacultură
 • Identificarea potențialilor beneficiari de fonduri europene pentru pescuit și acvacultură
 • Elaborarea de măsuri de intervenție și a unui plan de investiții în teritoriu, pe baza consultărilor
 • Redactarea și depunerea strategiei de dezvoltare locală în vederea atragerii fondurilor pentru punerea ei în aplicare
 • Înființarea asociației

Obiective pe termen lung:

 • Atragerea finanțării de până la 2.000.000 Euro pentru strategia de dezvoltare
 • Finanțarea proiectelor de acvacultură/pescuit și activități conexe din teritoriu cu până la 1,6 milioane Euro
 • Crearea a cca. 20 locuri de muncă și păstrarea locurilor de muncă existente în domeniu
 • Diversificarea activităților din domeniul acvaculturii
 • Modernizarea unităților din teritoriu, investiții în procesare și alte investiții

Structura parteneriatului:

Comuna Gilău
Comuna Mărișel
Comuna Rîșca
Comuna Sâncraiu
Comuna Mărgău
Comuna Beliș
Comuna Săcuieu
Comuna Poieni
Comuna Călățele
Comuna Bulz
Comuna Bratca
SC MRK Mixr SRL.1
SC Olds Vlădeasa SRL2
Brade Andrea Maria I.I. 3
Hasas Emeric I.F. 4
Doracim SRL5
Blaga Mariea PFA 6
Asociația Ecologică Silvanus7
Davincze Tours SRL8
SC Turism Popasul Iancului9
SC Hosus Turism SRL9
SC Piramimar SRL11
SC Rom Concord Trading Com Impex SRL10
Ungur Lucreția PFA10